THETAHEALING SEMİNERLER

ThetaHealing® Temel DNA        

Süre: 3 Gün

Ön Koşul: Yok 

Zoom üzerinden canlı gerçekleştirilir.

6000 TL +KDV

Kayıt: Whatsapp 0532 359 4818


Temel DNA, ThetaHealing tekniklerini tanıtır ve her katılımcı içindeki 12 DNA dizisini aktive etmeye odaklanır.

Bu seminer, kendi içlerinde ya da dışarıdan dayatılan özbenlik, genetik, geçmiş ve ruhsal inançlarla tutulan yaşam kalıplarını değiştirmenize izin veren tekniğin pratiğidir. 

Öğrenci, Yaratıcının koşulsuz sevgisine bir açılış yaşar ve kendi inançlarını tanımlamayı öğrenir. Bu uygulama, sınırlayıcı inançların veya duyguların pozitif olanlarla nasıl değiştirileceğini gösteren inanç sistemlerini hızla ortaya çıkarır.

Diğer Konular ve Alıştırmalar:

- Sözcüklerin ve Düşüncelerin Gücü

- Beyin Dalgaları

- Psişik Duyular ve Çakralar 

- Çakraların Temizliği ve Dengelenmesi

- 7.Seviye Yol Haritası

- Sezgisel Okuma

- Şifa Çalışması

- İnanç Seviyeleri

- Kas Testi

- İnançları Değiştirme Çalışmaları- Derin kazı

- His Çalışmaları

-Hisler Nasıl Yaratılır?

- Koruyucu Melekler

- Ruh Eşleri

- Ruh Parçaları

- Yaratım

- Gelecek Hatırlama

- DNA Aktivasyonu

- Yaşlanmayla İlgili Programların Değiştirilmesi

- Günlük ThetaHealing Meditasyonu

- Her şeyin Yaratıcısına Bağlanma

ThetaHealing Temel DNA semineri sizi ThetaHealing Uygulayıcısı olarak onaylayan ilk seminerdir. 

Temel DNA ve İleri DNA, ThetaHealer olarak başlamanız için ana araçları sağlayacak iki ana seminerdir.ThetaHealing® İleri DNA

Süre: 3 Gün

Ön Koşul: Temel DNA Mezunu Olmak 

Zoom üzerinden canlı gerçekleştirilir.

6000 TL+ KDV

Kayıt: Whatsapp 0532 359 4818


İleri DNA ThetaHealing Semineri, Temel Seminer'deki bilgileri, bizi çevreleyen Yedi Varoluş Seviyelerinin derinlemesine anlaşılmasını kapsayacak şekilde genişletir.

Eğitmen tarafından öğrenciye bine yakın his yüklemesi gerçekleştirilir.

Öğrenci, eski kızgınlıkların, yeminlerin ve onları geride tutan taahhütlerin nasıl temizleneceğini öğrenir. Ayrıca “Rahimdeki Bebek” ve “Kırılmış Ruh” çalışmalarıyla nasıl iyileşeceğini keşfeder.

Kişi ThetaHealing'in bir öğrencisi olarak, inanç çalışmasını öğrenmeye ve uzmanlaşmaya devam eder. Temel DNA 'da öğrenilen bilgileri temel alan çeşitli egzersizlerle farklı varoluş seviyeleri ve her seviyedeki bilgi arasında nasıl ayrım yapabileceğini öğrenir.

İleri DNA Uygulayıcı Seminerinin tamamlanmasıyla, ThetaHealing'in temelleri konusunda güçlü bir temel geliştirmiş olur.

Diğer Konular ve Alıştırmalar:

- Hislerin Yaratılması

- DNA 3 İçin Hisler ve Programlar

- Üç R'ler

-Yedi Varoluş Seviyesi

- Varoluş Seviyelerinin Denklemleri

- Boş Gezen Hafızalar

- Rahimdeki Bebeğe Sevgi Göndermek

-Kırılmış Ruh

- Bir Bitkiyle Tanışma

- Atalara Bağlanma

- Tezahür Etme

- Yüksek Ben İle Konuşma

-Kazmanın Sekiz Kısa Yolu

- Kalp Şarkısı
ThetaHealing® Derin Kazı Semineri

Süre: 2 gün

Ön Koşul: İleri DNA Mezunu Olmak 

Zoom üzerinden canlı gerçekleştirilir.

6000 TL+ KDV

Kayıt: Whatsapp 0532 359 4818


ThetaHealing Tekniği, sorunlarımızın kaynağına ulaşmak için harika çünkü uygulayıcılara "kazma" adı verilen inanılmaz bir teknik öğretiliyor. Bu anlatı tarzı yaklaşımı, bizi engelleyebilecek zor ve derin bilinçaltı düşünce ve inançları rahatça keşfetmemizi sağlar. 

ThetaHealing tekniği daha sonra bunları temizlemek için koşulsuz sevgi, inanç ve duygu çalışması kullanır. 

Bu seminer tüm ThetaHealing uygulayıcılarını teknikte iyi eğitmek ve ihtiyaçları olan ipuçlarını vermek için tasarlanmıştır. Böylece danışanlarının temel kök inançlarını bulmak için kazmaya güvenebilirler.

Bu seminer, öğrencilerin kendi davranışlarını ve yaşamlarını anlamalarına yardımcı olur. Çalışmanın sonunda dengeli ve net bir şekilde hizalanabilirler.  

Derin Kazı Semineri'nin tamamlanmasıyla, kendiniz ve başkaları üzerinde inanç çalışmaları yapmaya devam etmek için yeterli bilgi ve deneyime sahip olursunuz. 

Eğitmeninizin rehberliğinde, bu seminer için geniş bir uygulama süresine sahip olursunuz. ThetaHealing® Sen ve Yaratıcı Semineri

Süre: 2 gün

Ön Koşul: Derin Kazı Mezunu Olmak 

Zoom üzerinden canlı gerçekleştirilir.

6000 TL+ KDV

Kayıt: Whatsapp 0532 359 4818


ThetaHealing Sen ve Yaratıcı Seminerinde, uygulayıcıların Yaratıcı ile daha net nasıl iletişim kuracakları öğretilir. İlahi zamanlamanın ne olduğu, bilinçaltı zihnin ne olduğu ve Yaratıcı ile kendi sesleri arasındaki farkı öğrenirler. 

Bu seminer bitiminde inanç çalışmaları daha da hızlanır ve Yaratıcı'dan mesajlar daha net alınır.

Diğer Konular ve Alıştırmalar:

- Kendini Bilmek ve Yaratıcı

- Bilinçli Zihin ve Bilinçaltı Zihin

- Seviyelerin Dört Yönü

- Hayatta Kalma Benliği

- Alt Akım Benliği

- Yaratıcı ile Kendin Arasındaki Farkı Bilmek 

- Mesajları Anlamak ve Yaratıcıyla İletişime Geçmek

- Net Mesaj Alma İlkeleri

- Seviyelerden Mesajlar
ThetaHealing®  Yaratım ve Bolluk Semineri

Süre: 2 gün

Ön Koşul: "Derin Kazı" Mezunu Olmak 

Zoom üzerinden canlı gerçekleştirilir.

6000 TL+ KDV

Kayıt: Whatsapp 0532 359 4818


Yaratım ve Bolluk Seminerinde uygulayıcı hayatında görmek istediği ilişkilere, kariyere, bolluğa ve yaşam amacına ulaşmayı engelleyen olası blokajları nasıl temizleyeceğini, nasıl bir plan yapacağını, başarılarına ulaşmak için fikirlerini nasıl takip edeceğini öğrenir. 

Bu seminerde 100 yaratım ve bolluk inanç listesi üzerinde çalışılır.

Diğer Konular ve Alıştırmalar:

- Theta Durumunda Yaratım

- 15+ Blokajlar

- Blokaj Kaldırma Çalışmaları

- Bolluk Nasıl Yaratılır?

- Kutsal Zamanlama

- Geleceği Hatırlama Alıştırması

- Nesnelere ve Objelere Yükleme

- Bolluk Semineri İnançları (100 ve daha fazla İnanç)

- Para ve Yiyecekleri Kutsama
ThetaHealing®  Sen ve Dünya Semineri

Süre: 2 gün

Ön Koşul: "Derin Kazı" ve "Sen ve Yaratıcı" Mezunu Olmak 

Sen ve Dünya Seminerinde uygulayıcı, Dünya ile beraber çalışabilmeyi, ondan şifa almayı, Dünya'nın titreşimiyle uyumlanmayı öğrenir. 

Diğer Konular ve Alıştırmalar:

- Schumann Dalgaları

- Vorteksler

- Aura Yansıtma, Genişletme

- Kalp Atışı Meditasyonu

- İnsanlık ve Dünya İle İlgili İnanç Çalışmaları

- Suyun Enerjisi

- Suyu Şarj Etmek

- Ten Solunumu Meditasyonu

 - Seviyeler Aracılığıyla Dünyaya Şifa AÇlışması

- Ağaçların İyileştirici Gücü

- Dowsing Alıştırması